Lekce JÓGY se  konají každé:

  • úterý od 18:40 20:00

———————————————————————————-

Ačkoli by se mohlo zdát, že cvičení jógy je stovky let stará a tedy překonaná záležitost, skýtá naopak  v dnešní době tolik předností, že jej do naší nabídky rády zařazujeme.Jóga - bojovnik

Pokud jste měli představu, že je jóga nudné cvičení pro stařenky, tak tomu tak rozhodně není.  Jóga nás vede intenzivně do nitra k sobě samým a činí to nenápadnými prostředky, jako je soulad dechu s pohybem, relaxace všech obvyklých napětí, vnímání dechu, současné uvolnění a soustředění v určitých tělesných pozicích. Některé cviky vypadají jednoduše a jiné až artisticky, ale právě ono soustředění v uvolnění vás přivede do úplně jiné dimenze vnímání vašeho těla, než zažíváme v jiných cvičebních směrech.

Vycházíme z klasické hathajógy, zaměřené mimo jiné na dosažení pružného, silného a dobře fungujícího těla. Ne kvůli tělu samému, ale protože podle starých učení fyzické zdraví a síla souvisí a ovlivňuje stav vnitřních orgánů, energetický systém těla, emocionální vyrovnanost, duševní nadhled a samozřejmě i fyzické a psychické procesy stárnutí. Proto lze potkat staré jogíny, kteří absolutně nevypadají na svůj věk, zato se od nich dozvíte, že ještě do 92 let, než si zlomili nohu, cvičili každý den obrácené pozice, třeba stoj na hlavě. Ale nebojte, takhle začínat nebudeme…

V našich hodinách jógy se kromě klasické jógy a prvků Iyengarovy jógy inspirujeme i cvičebním konceptem Jiřího Čumpelíka, který propojuje cvičení jógy s prvky fyzioterapie a s poznatky vědy o řízení pohybu.

Ásana velbloud / jóga Studio Yogata V lekci jógy je naše pozornost upřena do nitra, k pozorování dechu a stavu těla. Vnímáme každý nádech a výdech a naše já se s nimi spojuje a je přítomno v daném okamžiku a na daném místě. Jde nám o hluboké uvolnění, které přináší změny na úrovni fyzické i psychické. Doplněním cvičení o speciální varianty dechu a techniky relaxace, které jsou v lekcích  přítomny, se člověk dostává hlouběji k jemnějším účinkům cvičení a také hlouběji k sobě.

Tato pozornost obrácená dovnitř spolu s pozicemi jógy vede k:

  • výraznému prožitku relaxace fyzické, emoční i mentální
  • protažení a prokrvení svalů, což přispívá k jejich regeneraci
  • uvolnění se z každodenní tenze
  • uvolnění spasmů v hladkém svalstvu orgánů, což ovlivňuje funkci vnitřních orgánů
  • nácviku zdravého držení těla a dýchání, které můžeme uplatnit v běžném životě
  • prožitku hlubšího odpočinku, který umožní přijít blíž k sobě samému

Na hodinu doporučujeme vzít si sebou teplejší oblečení, aby vám nebylo chladno při závěrečné relaxaci.

Na kurzy jógy  platí univerzální permanentka Studia Yogata.

Jógu a Jogalates jezdíváme pravidelně cvičit k moři do Chorvatska. Cvičení na čerstvém vzduchu v kombinací s inhalacemi vzduchu prosyceného éterickými vůněmi pinií a cypřišů a solemi z moře je krásný zážitek, který je na těle cítit ještě dlouho po návratu... V minulých letech jste s námi mohli vyzkoušet jak cvičení u moře, tak cvičení v Alpách,  nověji i exotický pobyt se cvičením na Bali či Mauriciu, které byly tak skvělé, že je rozhodně v příštích letech zopakujeme.